PHƯỜNG LONG PHƯỚC

Giá chỉ:1,810 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:1,680 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:1,680 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:1,580 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:1,880 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:1,730 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:1,790 Tỷ/1 nền

PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH

Giá chỉ:2,200 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:2,150 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:1,960 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:Tỷ/1 nền
Giá chỉ:2,020 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:2,400 Tỷ/1 nền

PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ, LONG BÌNH

Giá chỉ:Liên hệ/1 nền
Giá chỉ:2,740 Tỷ/1 nền
Giá chỉ:2,340 Tỷ/1 nền

PHƯỜNG LONG TRƯỜNG, PHÚ HỮU

dịch vụ xây dựng

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

CHI TIẾT

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

CHI TIẾT

THI CÔNG XÂY DỰNG

CHI TIẾT

HOÀN CÔNG NHÀ Ở

CHI TIẾT